projecten voor mensen in armoede - 192.011 EUR

Slam Aleikum

Korte omschrijving

Slam Aleikum is een platform waar jong talent afkomstig uit maatschappelijk kwetsbare groepen en levend in armoede een open podium en een programmatiekans krijgen. Voor de disciplines woordkunst (poezie,spoken word,slam poetry, public speaking), comedy en muziek scout en programmeert het platform talentvolle (kans)arme jongeren uit verschillende wijken, pleinen, studiowerkingen en jeugdwerkingen in het district Antwerpen (Antwerpen-Noord,Antwerpen-Centrum, Luchtbal, Linkeroever, Kiel). Begeleid en geïntroduceerd door gevestigd talent fungeren we als netwerkmakers voor talent in armoede dat deze artistieke netwerken niet bereikt.

Wat ga je doen?

Slam Aleikum geeft lokaal (kans)arm talent een podium in alle verschillende vormen van woordkunst. We focussen ons op jong, kwetsbaar talent met en zonder migratieachtergrond dat leeft in armoede of kansarm is qua podiumkansen. We geven ook kansen aan jongeren in armoede die sociaal en mentaal zijn getroffen door de Corona-crisis en verlenen op elke editie naast programmatie ook een open podium waar ze zich kunnen aanmelden om op te treden. We willen mensen in armoede ook als publiek bereiken en verlenen een vrije bijdrage als inkomprijs. Slam Aleikum is een inclusief verhaal met een grote welkom-feel en een toegankelijke uitstraling. Talent en publiek uit maatschappelijk kwetsbare groepen verdienen een eerlijke kans op cultuurbeleving en een artistiek netwerk voor verdere ontplooiing. Het project bestaat uit 6 edities per jaar : drie in het voorjaar van 2021 en drie in het najaar van 2021. Tijdens de zomer houden we met ons digitaal luik het talent zichtbaar op social media met inzendingen van jonge kwetsbare talenten die kansarm zijn in de samenleving en in de sector van podiumkunsten. Alle edities gaan door bij onze partner De Studio, het creatief hoofdkwartier waar kinderen en jongeren tegelijkertijd toeschouwer en kunstenaar zijn. We gaan ook experimenteren met een iftar-editie in het voorjaar tijdens de Ramadan om maatschappelijk kwetsbare groepen en mensen in armoede te verbinden via een warme maaltijd en via ons avondvullend programma. Cult & Comedy werkt samen met receptieve partner De Studio en inhoudelijke en communicatiepartner VOEM vzw. Voor dit project stellen we een artistieke curator aan op freelance-basis om het project te trekken vanaf januari tot december. De curator programmeert en cureert het artistiek luik, hanteert een a-tot-z aanpak in samenwerking met het bestuur en de vrijwilligers van Cult & Comedy en de partners. De curator gaat ook vindplaatsgericht aan de slag met het talent in armoede dat woont in de verschillende postcodes van het district en leidt ze toe naar het aanbod van Slam Aleikum en zo ook naar het verdere artistieke jongerenaanbod en netwerk van De Studio en andere artistieke netwerken. Naast de projectpartners investeren we ook in een samenwerking met lokale partners: pleinwerkers, jeugdwerkers,sociale organisaties die zich inzetten voor mensen in armoede en studiowerkingen

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

We leggen de focus op inwoners van het district om te programmeren op ons podium en te rekruteren voor ons open podium. We kiezen daarom ook specifiek voor een zeer centrale locatie in 'de 2000' voor 'jongeren van de 2000', nl. De Studio. We dragen via Slam Aleikum bovendien graag bij door het aanbrengen van een inclusieve en toegankelijke, democratische (en betaalbare) cultuurbeleving in hartje Antwerpen (vrije bijdrages en uitpastarieven). We zetten kansarme talenten in de spotlight en bezorgen kansarme groepen een mooi vrijetijdsaanbod in eigen stad en district. We stellen ook graag het voorbeeld aan een bovenlokaal publiek van toeschouwers en talent door te tonen dat het in ons district wél kan. We hopen dat we met dit project menige cultuurhuizen en boekers inspireren om aan de slag te gaan met haar kansarm maar daarom niet talent-arm jong publiek. Cultuurbeleving is een geboorterecht voor mensen van alle lagen van de samenleving, dus ook voor kansarme groepen. We willen met ons project ook cultuurhuizen en boekers inspireren tot het hanteren van een eerlijke en correcte uitbetaling van jonge arme talenten uit ons district.

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

BE0628.949.285

Welke valkuilen zie je?

Na twee seizoenen aan try-outs en trial-and-error in o.a. CC Gravenhof in Hoboken en CC Mechelen gaan we er van uit dat we helemaal klaar zijn voor dit project.

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

We zijn nu reeds (juni-december 2020) bezig met het voortraject 'Slam Aleikum Circles' : jongeren in armoede krijgen in cirkelvorm met de nodige social-distancing (1,5m) een podiumkans om zich te uiten voor een beperkt en/of online publiek. We gaan deze kansarme talenten maar voornamelijk jong nieuw talent laten doorstromen vanaf januari naar de Slam Aleikum shows. Onze curator zou starten in januari gevolgd door bekendmaking van het project met een eerste editie omstreeks februari gevolgd door een editie in maart en een iftareditie omstreeks april-mei. Juni-Juli-Augustus: vervolgens rollen we ons digitaal luik uit met inzendingen van jong talent tijdens de zomermaanden, dit simultaan met de voorbereiding van de edities in het najaar, om dan terug te keren met drie edities met respectievelijk de back to school-editie omstreeks september-oktober gevolgd door edities in november en een grand finale-editie in december. Gedurende de gehele projectperiode gaat onze artistieke curator vindplaatsgericht aan de slag met het rekruteren van jong talent in verschillende postcodes van ons district. Dit via netwerken van o.a. het jeugdwerk, de netwerken van de partners, organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare en kansarme groepen, de Antwerpse cultuurtoeleiders die actief zijn in Antwerpse cc’s, muziekstudiowerkingen voor jongeren en reeds bereikte migratie in armoede-netwerken van Cult & Comedy en haar partners. De artistieke curator gaat ook fungeren als terrein-expert door in de jongerenwijken van de postcodes van het district Antwerpen vindplaatsgericht te rekruteren. December : naast de grand finale-editie houden we ook een evaluatie/danketentje voor onze partners en vrijwilligers.

Wat is de totale kostprijs van je project?

54600

Begroting (verplicht voor projecten groter dan € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

Werkingskosten : € 54.600

Schatting en begroting werkingskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

Programmatiebudget : €9.600 (€1600/editie x 6)

Aparte schatting en begroting personeelskosten (zowel loondienst als free-lance) in % van VTE (max. 1 VTE per organisatie, over alle ingediende projecten heen) (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

totale loonkost freelance curator : €45.000 (€4500 brutoloonkost/maand x 10, de freelancer is inactief tijdens de zomer). De freelancer werkt aan een VTE van 0,42, equivalent aan 2,5 dagen/week.