projecten voor mensen in armoede - 192.011 EUR

KlasMaat!

Korte omschrijving

Via de kracht van clownerie worden sociaal-kwetsbare kinderen aangespoord om op een speelse en toegankelijke wijze aan de slag te gaan met maatschappelijke thema's. Doel: empowerment en veerkracht bieden aan kinderen in (kans-) armoede.

Wat ga je doen?

We maken moeilijke thema’s bespreekbaar bij kinderen tussen 6 - 12 jaar die leven in armoede. Denk aan pesten, discriminatie, armoede thuis en de gevolgen hiervan, groepsdruk, goed voelen en zelfbeeld,… Schaamte, angst of isolement maakt het vaak lastig om er vrij over te durven praten. Maar wat als je je kan spiegelen aan een ander? En niet zomaar een ander, maar een clown? De clown staat optimistisch, vol verwondering, fantasievol en zonder oordeel in de wereld. Hij toont zonder schroom wat hij denkt en voelt. Daardoor kan hij via spel en verbeelding het kind even uit de dagelijkse werkelijkheid tillen en verfrist terug plaatsen. Via ‘clownsinterventies’ brengen Saartje Hendrickx en Gwendalyne van Erp korte interactieve improvisaties in klassen gebaseerd op thema’s die op voorhand met de leerkracht worden doorgesproken. Via de clown gaan ze in dialoog met de kinderen en geven hen de vrijheid om te bepalen hoe de voorstelling afloopt en hoe de clowns zich moeten gedragen tegenover elkaar. Ervaring leert dat het kinderen een sterk en positief gevoel geeft wanneer zij de clown kunnen aansporen, corrigeren of helpen. Een klasgesprek voor en na de interventies zal ruimte bieden voor reflectie en aandacht voor persoonlijke beleving en ervaringen. KlasMaat! wil met name kinderen aansporen die doorgaans tussen de mazen van het sociaal (vang-) net vallen. Enkel scholen en organisaties waarbij armoede bij kinderen zeer hoog ligt, komen in aanmerking. Het doel? Alle kinderen, maar prioritair de meest kwetsbare, een fijne ervaring bezorgen die ze troost, hoop en goesting geeft om samen het leven te (be-) leven. Via deze weg werken we mee aan hun empowerment en veerkracht met oog op groepsgevoel en empathie voor elkaar. Concreet? KlasMaat! biedt 50 klassen (met een hoog % aan kinderen in armoede) uit het basisonderwijs een theaterbeleving op maat. Culturele activiteiten kunnen voor deze scholen vaak geen prioriteit zijn waardoor er weinig budget beschikbaar is. Dankzij de burgerbegroting kan KlasMaat! gratis worden aangeboden. Hierdoor kunnen we heel dicht bij onze sociale doelen blijven: kinderen in armoede op een speelse en toegankelijke wijze meer veerkracht en empowerment geven. Saartje en Gwendalyne zijn beide theaterdocent en –maker (afgestudeerd aan Toneelacademie Maastricht). Zij vinden elkaar in hun wederzijdse affiniteit met sociaal geëngageerde theaterprojecten en als collega Cliniclowns. Door hun jarenlange ervaring als Cliniclowns zijn zij goed op elkaar ingespeeld en beschikken ze over heel wat kennis binnen de ontwikkelingspsychologie. Ze zijn getraind in het omgaan met onverwachte situaties en meester in dit om te buigen naar een positieve en lichte sfeer. KlasMaat! zou een primeur voor het onderwijs betekenen. Wij geloven rotsvast dat deze sociaal participerende kunstvorm zeer efficiënt is en een langdurig effect op kinderen kan hebben. Ze bereidt leerlingen voor op een actieve maatschappelijke rol in de samenleving, leert kritisch denken en draagt bij aan de ontwikkeling van interpersoonlijke vaardigheden. Bovendien kan er steeds ingespeeld worden op actuele gebeurtenissen en bevordert het de klassfeer.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Kinderen vormen het fundament van onze samenleving van morgen. Hoe meer er bij kinderen nu al beroep wordt gedaan op hun moreel bewustzijn, des te groter de kans dat ze als volwassenen ook beslissingen maken in functie van hun medemens en de maatschappij. In de omgeving van kwetsbare kinderen staat overleven vaak centraal. Veel ruimte om het over moraal te hebben is er vaak niet. Terwijl dit essentieel is voor de ontwikkeling en keuzes die ze in hun verdere leven gaan maken. Voor kinderen in armoede zijn zulke beslissingen nog crucialer en urgenter dan voor anderen. KlasMaat! wilt een hand uitreiken om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en de empowerment van hun leven. Dankzij de clown heeft KlasMaat! een universeel karakter waarin taal onderschikt is aan het spel en de beleving. Dit maakt het project geschikt voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond. Wij geloven steevast dat de sleutel van een fijne samenleving reeds bij de kinderen te vinden is. Met KlasMaat! bereiken we 1250 (50 klassen van +/- 25 lln.) Antwerpse kinderen en laten hen op een totaal ongedwongen, humoristische en speelse wijze nadenken over hoe we met elkaar omgaan. Door de weloverwogen klaskeuzes hopen we een zo groot mogelijk aantal kinderen in armoede te bereiken. KlasMaat! is als dusdanig flexibel dat we rekening kunnen houden met mogelijke maatregelen omtrent volksgezondheid. De clownsinterventies spelen zich af per klas en respecteren op deze manier de huidige ‘coronabubbels’. Zelfs op momenten dat scholen geen culturele uitstappen mogen ondernemen, blijft dit project haalbaar.

Wie voert het uit

commercieel bedrijf

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

BE0670727383

Welke valkuilen zie je?

Welke valkuilen zie je? De scholen zullen in overleg met organisaties die werken rond armoedebestrijding gekozen worden, zo zullen kinderen in armoede bij KlasMaat! altijd centraal blijven staan. Clownsinterventies op scholen organiseren is volledig nieuw en zal dus zeker wat inlooptijd nodig hebben voor dit volledig op punt staat. - De scholen zullen vertrouwen moeten krijgen in dit project. Duidelijke communicatie en transparante visie lijken ons hierin essentieel. - Het engagement van de leerkracht mag niet ontbreken; Hoe beter zij de clowns briefen, hoe meer de clowns op maat kunnen werken en echt een verschil kunnen maken. - De (emotionele) veiligheid van ieder kind moet ten allentijden bewaakt worden. Het kan niet zo zijn dat een kind achteraf spijt krijgt van wat hij op dat moment gedaan/gezegd heeft. - Een grondige evaluatie na elke interventie (zowel intern als met de scholen) lijkt ons cruciaal om zo snel mogelijk onze methode (ook voor scholen) op punt te krijgen. Het engagement van de scholen moet dus stevig zijn, zelfs al is het voor hen kosteloos. - In deze tijden moet er uiteraard steeds gekeken worden naar de volksgezondheid en welke ‘corona maatregelen’ er nog gelden. Er zal hier ten allen tijden rekening mee gehouden worden. Saartje en Gwen zijn niet aan hun proefstuk toe; Zo begeleidt Saartje (www.warmo.es) o.a. theaterkampen voor anderstalige nieuwkomers en heeft ze drie jaar een toneelgroep geleid voor mensen in armoede. Dit resulteerde tot hiertoe in 6 professioneel omkaderde voorstellingen, allen ondersteund door het Liers Cultuurcentrum. Gwen is onderdeel van het gezelschap ROESTgroep. Een collectief dat sinds het ontstaan het doel heeft om mensen in het theater te krijgen die er tot voorheen nog geen of weinig affiniteit mee hadden. (www.roestgroep.be) Voor dit project gaan de dames zich moeten heruitvinden en op een zeer open en eerlijke wijze de interventies leiden. Ze zullen zich voortdurend bijsturen en bijscholen in de vorm van gesprekken met collega’s, workshops en trainingsmomenten. KlasMaat! is geïnspireerd op Terugspeeltheater en Social Clowning. (Meer info over soortgelijke initiatieven: www.washsunnyside.be en www.nosetonose.info.) Saartje en Gwen hebben contact met psychologen en collega-clowns die in dit werkveld actief zijn. Door hen worden ze achter de schermen uitgebreid ondersteund.

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

- Vanaf oktober 2020: contacten leggen met scholen en hen informeren over dit project. - Jan. 2021: laatste afspraken met scholen maken voor een eerste reeks (+/- 25) interventies + enkele repetitiedagen waarin mogelijke scenario’s gecreëerd worden. - Febr. – mei : clowns spelen de eerste interventies (+/- 25) op scholen. - Juni-aug.: reflectiemoment en terugkoppeling. - In tussentijd: nieuwe contacten worden gelegd met scholen en afspraken gemaakt - Okt. – december 2021: clowns spelen de tweede reeks interventies (+/- 25) - Dec. 2021: slotevaluatie en eventuele mogelijkheden tot verderzetting van KlasMaat!

Wat is de totale kostprijs van je project?

15 065

Begroting (verplicht voor projecten groter dan € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

Lonen = 14 315 euro Productie = 250 euro Communicatie = 500 euro

Schatting en begroting investeringskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

/

Schatting en begroting werkingskosten (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

Productiekosten: decor, kostuums, rekwisieten = 250 € Communicatie: flyers, affiches, telefonie = 500 € Loon interventiedagen = 12500 € ( 250 € x 25 speeldagen (per dag 2 klassen) = 6250€ p.p.) Loon logistieke taken = 1815 € (50 uren aan 36,30€ p/u)

Aparte schatting en begroting personeelskosten (zowel loondienst als free-lance) in % van VTE (max. 1 VTE per organisatie, over alle ingediende projecten heen) (verplicht voor projecten > € 7.500 die het district NIET uitvoert, optioneel voor alle andere projecten)

Alle krachten werken samengeteld (volgens het minimumbarema van podiumkunsten) 1/3 of 33% over een periode van 1 jaar. Alle lonen worden uitbetaald op freelance basis.