projecten voor mensen in armoede - 192.011 EUR

Robin Hood principe

Korte omschrijving

Dit project werft een 1/4 medewerker aan die een specifieke solidariteitsmethodiek ontwikkelt voor de sociaal innovatieve buurtplek op de slachthuissite (stadsontwikkelingsgebied), ism kunstenaarscollectief Rooftoptiger en partners waaronder Filet divers. Hij/zij ontwikkelt een bussinessmodel vanuit inclusiviteit en circulaire economie als weerbaarheidsmodel voor de toekomst van de wijk en de stad.

Wat is de totale kostprijs van je project?

15000

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Rooftoptiger vzw (546639837)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Wat ga je doen?

Een expertisemedewerker wordt toegevoegd aan het team van het totaalconcept voor de Kopse Kanten op de Slachthuissite op den Dam. Hij/zij onderzoekt hoe we de armoede van Dambewoners (maar ook van andere bevolkingsgroepen in het district zoals vluchtelingen) kunnen bestrijden door een solidariteitsmodel. Los van de Burgerbegroting zal Archipel kunstenaarsplek een duurzame buurtplek inrichten op 1000 vierkante meter loods op de slachthuissite. Daar komt een koffiebar/volkskeuken/ jeugdhuis/ polyvalente ruimte en een lokale talentenwinkel met automaat voor lokale buurtproducten, een sociale kruidenier en creatieve workshopruimte. Hier willen we mensen van diverse socio-economische achtergronden, culturele achtergronden en referentiekaders samenbrengen om samen te werken, te consumeren en invulling te geven aan hun vrije tijd.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

De medewerker van de Burgerbegroting zal voor deze werking een businessplan ontwikkelen vanuit inclusiviteit en met respect voor het klimaat. Het wordt een experiment voor sociale innovatie: een nieuwe plek in een wijk in wording, waarin kapitaalkrachtige mensen en minder kapitaalkrachtige mensen samen komen in dezelfde gelegenheden en rollen, waarbij de ene groep mee solidair is met de andere.

Welke valkuilen zie je?

Als er geen mix is van de verschillende socio-economische groepen of als ze in afzonderlijke functies of ritmes opduiken, of wanneer het steeds hetzelfde team blijft in de coƶrdinerende functies. De bedoeling is dat er een doorstroom ontstaat, vanuit coaching of samenwerking. En dat er nadien verdeelde initiatieven ontstaan. Als het geheel financieel onhoudbaar wordt.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

STAP 1/ grondige voorstudie van partners en projecten die werken met mensen in armoede en mogelijke inspiratieprojecten bestuderen STAP2/ betrekken van partnerorganisaties en een methodiek uitdenken en een businessplan STAP 3/ uittesten en bijsturen

Begroting

12500 voor 1/4 medewerker 2500 euro voor onkosten

Schatting en begroting werkingskosten

2500 euro voor onkosten

Aparte schatting en begroting personeelskosten

12500 voor 1/4 medewerker