projecten voor mensen in armoede - 192.011 EUR

Bewustzijn rond gezond eten

Korte omschrijving

'Eet je gezond' is een traject waarbij mensen in armoede uitgedaagd worden om met eten aan de slag te gaan en te ontdekken welke voedingstoffen welk effect hebben op hun lichaam. 'Hormonale balans' gaat over het werken met een groep vrouwen in armoede rond gezondheid met als focus de hormonale balans.

Wat is de totale kostprijs van je project?

6425

Wie voert het uit

vzw

Ondernemingsnummer van de vzw of bedrijf die het project uitvoert (enkel indien van toepassing)

Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw (0425500396)

In welke postcodes gaat het project door? (meerdere keuzes mogelijk)

2020

Wat ga je doen?

Bij gezondheidsklachten kan eten de sleutel zijn tot een deel van de oplossing. Het is echter zeer moeilijk om hiermee zelfstandig aan de slag te gaan. Maar voor professionele begeleiding hierrond is het budget vaak te krap. Samenlevingsopbouw wil een pilootgroep oprichten waar een traject mee gelopen wordt. Deze groep wordt tevens ingeschakeld om op basis van hun ervaring de informatie op een laagdrempelige manier beschikbaar te maken.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Door samen met de pilootgroep toe te werken naar laagdrempelige informatie willen we mensen aanzetten om anders na te denken over -een aantal- van hun klachten. In de plaats van 'ermee te moeten leren leven' gaan we op zoek naar een waardevolle lange termijn oplossing. Door de ervaringen en informatie op een laagdrempelige manier te verspreiden willen we de effecten binnen de groep kenbaar maken én andere mensen aanzetten om ook anders met hun gezondheid om te gaan Dit zal per traject opgenomen worden gezien dit 2 verschillende groepen zijn.

Welke valkuilen zie je?

- Meer vrouwen die mee willen doen aan de pilootgroep dan mogelijk. - Mensen die afhaken tijdens het traject.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

- Op zoek gaan naar de juiste partner met de kennis in huis -> hormoonbalans coach - Op zoek gaan naar samenwerkingen op wijk niveau - Op zoek gaan naar een pilootgroep - traject lopen met pilootgroep en tegelijk ervaringen verzamelen - Vanuit traject geleerde informatie op een behapbare manier weergeven - Informatie verder verspreiden -> liefst via meerdere kanalen bv wijkgezondheidscentrum maar ook sociaal adviseurs,...

Schatting en begroting werkingskosten

Hormoonbalans, enkel voor vrouwen, Totaal bedrag: 2.522,85 Detail: 3 lange workshops aan 363 euro (inc btw) 2 kortere workshops aan 484 euro (inc btw) Vervoerkosten voor de 5 workshops 90,75 euro (inc btw) Kosten ingrediënten in totaal 363 (inc btw) Traject gezonde voeding, open voor iedereen, geslacht en leeftijd. 8 workshops, verspreid over heel 2021 400 euro per workshop, inc btw. 700 euro voor ingrediënten inc btw. In totaal 3900 euro in totaal .