Stap 5: jouw favoriete project wordt werkelijkheid

Elk jaar worden een honderdtal projecten van de Burgerbegroting uitgevoerd. Alles kan: van een poppentheater tot een graffitiworkshop, van een plantenbak tot het asfalteren van een straat.

Hoe werkt het?

Sommige projecten voert het district zelf uit: fietsenstallingen plaatsen, bomen planten, pleintjes opfrissen of de toegankelijkheid van de publieke ruimte verbeteren. 

Andere ideeën brengen bewoners of verenigingen tot stand. Voor de realisatie van die projecten wordt een contract opgemaakt met daarin concrete afspraken. Dat contract gaat in op 1 januari en loopt af op 31 december. Een projectleider van het district Antwerpen ondersteunt de uitvoerder en volgt op of alles goed verloopt.

Resultaat

Momenteel werken we aan een kaart waarop de vele projecten zichtbaar zijn die elke jaargang gerealiseerd worden. In afwachting daarvan, kan je alles volgen via onze Facebookpagina en Instagram.

De projecten die in 2020 uitgevoerd worden, kan je hier bekijken.